STUP SRAMA

U mnogim splitskim kvartovima građani odlažu građevinski otpad na nedopušten način. U gradskom kotaru Trstenik, ističu da su više puta prijavljivali institucijama ilegalno iskrcavanje šute, … Read More ›