NEPOSTOJEĆI SUSTAV

Naša država još uvijek nema jedinstveni sustav upravljanja kriznim situacijama različitih vrsta, situacijama koje zahtijevaju koordiniranu akciju više subjekata, po unaprijed predviđenom protokolu. „Okosnica sustava … Read More ›